Efektivní delegování

Co je delegování Delegování je pověření jiné osoby k provádění konkrétních činností souvisejících s prací. Umožňuje podřízenému činit manažerská rozhodnutí. To znamená, že rozhodovací pravomoc se obvykle posune o jednu organizační úroveň níže. Úspěšné podniky také povzbuzují nemanažery, aby zvládli umění delegování. Historicky bylo delegování vertikálním procesem. To znamená, že manažeři delegovali na podřízené v […]

Read more

top