Kryptoslovníček – pojmy ze světa kryptoměn od A do Z

Kryptoslovníček – pojmy ze světa kryptoměn od A do Z

Poměrně nový trend kryptoměn přináší také celou řadu pojmů, které nemusí být každému jasné. Proto jsem připravil krátký slovníček pojmů ze světa kryptoměn.

21 000 000 BTC

To číslo znamená, že bude vytěženo pouze 21 milionů BTC?
Po spuštění sítě byla odměna 50 BTC a každé 4 roky se sníží na polovinu. Tak se stalo na konci 2012 a odměna za nalezení bloku je nyní 25BTC, za 4 roky bude opět snížena na 12.5BTC a bude se dělit do doby, až nebude odměna žádná.

ASIC

Je zkratka pro “Application Specific Integrated Circuit”. Většinou, v porovnávaní s GPU, jsou speciálně vytvořené pro “těžbu” a nabízí významnou úsporu energie.

Bitcoin

Bitcoin je první decentralizovaná, open source kryptoměna, která funguje na principu globální peer to peer síti, bez potřeby zprostředkovatelů a centralizovaného emitenta.

Bitcoin adresa

Bitcoinová adresa je unikátní identifikátor, který vám umožní přijímat Bitcoiny. Konkrétně je to řetězec 34 znaků. Nemusíte si samozřejmě takovou spoustu znaků pamatovat, každá peněženka má adresář, kde si k dané adrese připíšete jméno, například Bitcoinman bude znamenat adresu. Před odesláním jakékoli transakce si adresu příjemce pečlivě zkontrolujte – transakce jsou totiž nevratné.

Blok

Bloky jsou balíčky dat, které přenáší permanentně zaznamenaná data na síti blockchain. Blockchain je jak název napovídá je složen jako řetěz z jednotlivých bloků. Jeden blok obsahuje potvrzené a nepotvrzené (čekající) transakce. Nový blok je vygenerován průměrně jednou za 10 minut.

Blockchain

Blockchain je veřejný záznam všechn uskutečněných transakcí v chronologickém pořádku. Blockchain má stažený každý uživatel sítě Bitcoin. Všichni tedy ví, kolik jaká adresa vlastní Bitcoinů.

Block Explorer

Block explorer je to online nástroj na prohlížení transakcí na blockchainu. Poskytují užitečné informace jako hash rate sítě a růst transakcí.

Blok geneze

Úplně první blok blockchainu.

BTC

BTC je kód měny Bitcoin.

Výška bloku

Jedná se o počet bloků připojených na blockchainu.

Odměna bloku

Odměna za verifikaci transakce.Verifikace transakcí na blockchainu generuje nové tokeny, a miner je odměněn částí výdělku.

Potvrzení

Úspěšné hashování transakce a přidání do blockchainu.

Consensus – Souhlas

Souhlas je dosažen když se všichni účastníci sítě shodnou na validitě transakcí. Tím zaručí, že je každá účetní kniha přesnou kopií těch ostatních.

Kryptoměna

Digitální měna je taková, která neexistuje fyzicky, pouze v elektronické podobě. Kryptoměna je založena především na principu decentralizace. Nelze ji tedy kontrolovat žádnou institucí, ale přesto je maximálně transparentní, veškeré transakce jsou totiž viditelné v databázi Blackchain.

Kryptografická hašovací funkce

Kryptografické haše produkují jedinečnou hašovou hodnotu (mají stejné velikosti) z libovolného vstupu transakce. SHA-256 algoritmus je jedním z příkladů.

DAO

Neboli Decentralizované Autonomnní Organizace si můžete představit jako korporace, které “běží” bez jakéhokoliv lidského zásahu a veškerá kontrola spočívá v dodržování neporušitelných pravidel obchodu.

Distribuovaná “účetní kniha”

Distribuované účetní knihy jsou specifické tím, že jsou data ukládána napříč sítí decentralizovaných uzlů. Nemusí mít vlastní měnu a může mít omezená práva či být soukromá.

Distribuovaná síť

Jedná se o typ sítě, kde jsou výpočetní výkon a data rozprostřená mezi uzly.

Obtížnost

Odráží jak snadno se data blok informací transakce úspěšně vytěží.

Digitální podpis

Digitání kód generovaný šifrováním veřejného klíče, který je připojen k elektronicky přenosnému dokumentu pro verifikaci jeho obsahu a identity odesílatele.

Dvojité výdaje

Dvojité výdaje nastanou, když je částka vynaložená více než jednou.

Ethereum

Ethereum je na blockchainu – založená decentralizovaná platforma pro aplikace, která “rozbíhá” smart kontrakty, a slouží především k řešení problémů sdružených s cenzurou, podvody a zásahy třetích stran.

EVM

Ethereum Virtual Machine  je Turnigův úplný virtuální stroj, který umožňuje komukoliv spustit libovolný EVM bajtový kód. Každý uzel Etherea běží na EVM a stará se o consensus blockchainu.

Fork-Větvení

Větvení vytváří alternativní verze blockchainu. Verze běží současně na odlišných částech sítě.

 

Hard Fork

Je to druh forku, který učiní předchozí neplatné transakce platnými a naopak. Tento typ forku vyžaduje, aby se všechny uzly a uživatelé upgradovali na poslední verzi softwarového protokolu.

Haš

Výsledek hašovací funkce. Využíván k potvrzování transakcí.

Hašová míra

Míra výkonu pro těžební zažízení je vyjádřená hašemi za sekundu.

Hybrid PoS/PoW

Hybrid PoS/PoW umožňuje využívat jako algoritmus distribuce consensu oba Proof of Stake I Proof of Work. V této metodě lze dosáhnout rovnováhy mezi “těžaři” a voliči (držiteli) a vytvořit systém správy založený na komunitní správě.

Těžba – Mining

Těžba (mining) Bitcoinů je proces, kdy počítačový hardware provádí matematické výpočty a potvrzuje transakce v Bitcoin síti. Jako odměna za službu síti je minerovi přiznána odměna 25BTC + transakční poplatky všech potvrzených transakcí, ovšem za předpokladu, že vytvoří nový book. Těžba Bitcoinů je výpočetně náročná operace, platí, že čím větší výpočetní kapacitu vlastníte, tím je pravděpodobnější, že vytvoříte nový blok a získáte odměnu.

Multi-podpis

Adresa mutli-podpisu poskytuje přidanou vrstvu bezpečnosti tím, že vyžaduje více než jeden klíč k autorizaci transakce.

Uzel

Kopie “účetní knihy” provozované účastníky blockchainové sítě.

Věštba (Oracles)

Věštby fungují jako “most” mezi reálným světem a blockchainem, tím že poskytují data smart kontraktům.

Peer to Peer

Peer to Peer (P2P) odkazuje na decentralizované interakce mezi dvěma stranami (či více) ve vysoce propojené síti. Účastníci P2P sítě komunikují přímo mezi sebou přes jeden zpřostředkující bod. Peer-to-peer (doslova rovný s rovným), P2P nebo klient-klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem je klient-server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním serverem či servery, prostřednictvím kterého i komunikují s jinými klienty, pokud je to potřeba. Čistá P2P architektura vůbec pojem server nezná, všechny uzly sítě jsou si rovnocenné (a působí současně jako klienti i servery pro jiné klienty). V praxi se však často pro zjednodušení návrhu v protokolu objevují specializované servery, které ovšem slouží pouze pro počáteční navázání komunikace, „seznámení“ klientů navzájem, popř. jako proxy server v případě, že spolu z nějakého důvodu nemohou koncové uzly komunikovat přímo.

Veřejná adresa

Veřejná adresa je kryptografický haš veřejného klíče. Narozdíl od privátních klíčů může být kdekoliv zveřejněna.

Pool (bitcoin pool)

Pooly = bazény. Tam počítají stovky členů dohromady a jakmile je třeba jednou za 2-3 hodiny nalezen blok, rozdělí si odměnu (25BTC) mezi sebe podle toho, kdo kolik vypočítal. Takže jako miner v poolu dostanete třeba jenom 0.05 BTC denně, ale zato pravidelně. Jako jednotlivec se vyplatí těžit pouze v poolu.

Privátní klíč

Privátní klíč je řetězec dat, který vám umožní přístup k tokenům specifické peněženky. V podstatě slouží jako heslo, které vlastník adresy skryje před ostatními.

Proof of Stake – Doklad o vkladu
Algoritmus distribuce consensu, který odměňuje na základě počtu mincí, které držíte. Čím více investujete do měny, tím více Vám tento protokol těžbou vynáší.

Proof of Work – Důkaz práce

Algoritmus distribuce consensu, který vyžaduje aktivní těžbu data bloků, většinou vyžaduje investici do elektřiny. Čím více “práce” děláte, tím více výpočetního výkonu přinášíte a tím více mincí dostanete.

Satoshi

Satoshi je nejmenší možná jednotka Bitcoinu. Každý bitcoin lze dělit až na 8 desetinných míst, 1 satoshi = 0.00000001 BTC

Scrypt

Scrypt je typ kryptografického algoritmu a je využívaný Litecoinem. V porovnání s SHA-256 je rychlejší a nevyžaduje tolik výpočetního výkonu.

SHA-256

SHA-256 je kryptograficky algoritmus používaný krytpoměnami jako je např Bitcoin. Nicméně, využívá hodně výpočetního výkonu a času. Těžaři jsou nuceni vytvářet “mining pools” aby zachytili výdělky.

Smart kontrakty

Smart kontrakty kódují pravidla obchodu z programovatelného jazyka do blockchainu a jsou vynuceny účastníky sítě.

Soft Fork

Soft fork se od hard forku liší pouze tím, že předchozí platné transakce jsou zneplatněny. Soft fork je vlastně zpětně kompatabilní, protože staré uzly považují nový blok za platný. Tento typ forku vyžaduje, aby většina “těžařů” upgradovala (aby se změna prosadila) zatímco hard fork vyžaduje, aby se všechny uzly shodli na nové verzi.

Solidity

Solidity je programovací jazyk Etherea pro vývoj smart kontaktů.

Testnet

Testovací blockchain užívaný vývojáři, aby předešli zbytečným útratám prostředků na hlavním chainu.

Blok transakce

Soubor transakcí sdružený do bloku, který může být zahašovaný a přidaný do blockchainu.

Poplatek za transakci

Všechny transakce kryptoměn zahrnují malý poplatek. Tyto poplatky za transakce jdou “těžařům”, kteří pomáhají transakce zpracovat.

Turingovská úplnost

Turingovsky úplný stroj je schopný vykonat výpočty, které zvládne jakýkoliv jiný programovatelný počítač. (Má stejnou výpočetní sílu jako Turingův stroj) Příkladem je např EVM.

Peněženka

Soubor, který udržuje privátní klíč. Většinou obsahuje softwarový klient, který umožňuje prohlížet a vytvářet transakce na specifickém blockchainu pro který byla peněženka navržená. Bezpečnější formou jsou HW peněženky.

5/5 - (4 votes)

3 comments

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top